Mikael: Chapter 3

Paraiso2_MikaelKung talagang gusto mong tumulong, marry me.”

 

Araw-araw pa ring binisita ni Mikael ang 
 kanyang Ninong Ben sa ospital. Mas mahalaga pa rin iyon kaysa sa iringan nila ni Bea.

Kapag nasa harap naman sila ng matanda, hindi nila ipinahahalata ang kanilang tunggalian. Kahit alam na rin ni Ben ang pagiging kontra-pelo nila, mahirap nang makasama pa iyon sa kalagayan nito.

Pero kapag wala sila sa loob ng ICU, pormal at may distansya sina Mikael at Bea sa isa’t isa. Hindi pa rin nila nakakalimutan ang pinakahuli nilang naging sagutan.

Ayaw namang humingi ng paumanhin ng binata. Pakiramdam kasi niya, wala naman siyang ginawang masama.

Ang totoo niyon, mas gusto ni Mikael iyong medyo naiinis siya kay Bea. Nagkakaroon siya ng pananggalang sa kanyang damdamin. Nababawasan ang kanyang vulnerability. May pangontra siya.

Sa kabilang banda, pinaka-highlight ng kanyang araw ang bawat pagkikita nila. Kahit pa dedmahan lang naman sila. Sapat na sa kanya ang makita si Bea. Ang napakagandang si Bea na may napakakinis na kutis at makintab na mahabang buhok. Simpleng-simple pero elegante. Unique. Espesyal.

Hindi alam ni Mikael kung gaano katagal pa niya makakayanan ang sitwasyon nilang iyon. Madalas niyang sabihin sa sarili na panahon na para ibaling niya ang kanyang pansin sa ibang babae. Pero kahit sangkatutak ang umaaligid sa kanya, wala talaga siyang ibang magus-tuhan.

Ni wala siyang nililigawan. Mabuti nga’t hindi siya nati-tsismis na bading. Siguro kasi nagdi-date rin naman siya. In fact, naggagandahang models at career women ang kanyang mga nakaka-date. Tig-isang date nga lang. Hindi na niya sinusundan pa’t baka umasang liligawan niya. Mahirap na.

Mabuti na lang, totoong abala siya sa trabaho. Doon na lang ibinubuhos ni Mikael ang kanyang frustration.

Walang problema kapag binibisita niya ang kanyang Ninong Ben sa umaga. Pagkagaling sa ospital ay pwede niyang piliting kalimutan si Bea sa pamamagitan ng pag-focus sa trabaho. Ang problema ay iyong pagdaan niya uli sa ospital sa hapon, pagkagaling sa opisina o sa job site. Magmula kasi sa ospital ay sa bahay na ang kanyang tuloy. Mag-iisa na siya uli. Kasama ng kanyang pangungulila.

Laking pasasalamat ni Bea sa Diyos na hindi nagtagal sa ICU ang kanyang Papa. Naging mas mabilis kaysa sa inaasahan ng mga doktor ang recovery nito. Sa loob lang ng ilang araw ay nailipat na ito sa private room.

Pero kinausap nang masinsinan ng doktor ni Don Benigno ang dalaga.

"Alam natin ang tunay na dahilan ng kanyang aksidente,” sabi ni Dr. Sison. “Masyado siyang distracted ng problema ng kompanya. Ngayon, he’s okay physically. Pero ang kalaban natin, psychological. He’s depressed. At hangga’t hindi nasosolusyunan ang problema ng kumpanya ninyo, makakasagabal ito sa kanyang recovery. “

"Kaya nga ginagawan ko ng paraan na masolusyunan ang problema, Doc,” sagot ni Bea.

Hindi madali ang problemang kinakaharap ng mga Sacramento. Nasa bingit ng bankruptcy ang BGS Realty Corporation. Kokonti pa lang ang nakakaalam ng bagay na ito.

Na-swindle kasi ang BGS ng French businessman at Filipina wife nito na kasosyo nila sa pagtatayo ng malaking golf club and weekend residences sa Tagaytay. Sold out na ang mga lote at memberships at ongoing na ang development ng property nang biglang nawala ang mag-asawa, tangay ang kalakhan ng pondo.

Nakatimbre na sa French embassy at maging sa Interpol ang identity ng French businessman na si Alain Morel at ang asawa nitong si Greta Morel, pero sadyang madulas ang mga ito. Malamang daw na nagbago na ng mga pangalan at posibleng pati mukha at nagtatago sa mga low-key na bansa. Na-establish nang fake lang mga pangalang Alain at Greta Morel.

In the meantime, nakasalang ang BGS Realty Corporation sa mga nakabili na ng property at shares sa golf club. Hindi pwedeng matigil ang development at construction. Said na said na ang pondo nina Bea. Lumapit na rin sila sa mga banko pero dahil nalaman ng mga ito ang tungkol sa swindle ay walang gustong magpautang sa kanila. Walang tiwala na kakayanin pa nilang bumangon.

Nagpasya si Bea. Kapit sa patalim. Wala na siyang choice dahil mismong buhay na ng kanyang ama ang nakataya. Gagawin niya ang lahat para lang mapanatag na ang loob nito at maka-recover nang maayos.

"Mag-a-appeal ako uli sa mga banko, Papa,” sabi niya. “This time, magdadala na ako ng mga feasibility studies ng ating ongoing and coming projects para makita nila na makakapag-produce tayo ng pambayad sa hinihingi nating loans. I’m sure nabigla lang sila sa pagtanggi sa atin. Makukumbinse ko rin sila. Don’t worry.”

Nginitian siya nang malungkot ng ama.

"Pasensya ka na,” sabi nito. “Lalo tuloy kitang hindi matulungan ngayon.”

"Malaki ang maitutulong mo, Papa,” masaya kunwaring sagot ni Bea. “Your task is to get well as soon as possible. Iyon ang pinakaimportante sa lahat.”

"I’m trying my best,” pahayag ni Don Benigno.

Pag-alis ni Bea, hindi siya sa mga banko nagtuloy. Ang pinuntahan niya ay si Mikael.

Wala siyang appointment pero kilala siya ni Sol. Sinamahan agad siya nito sa private office ni Mikael.

"Bea?” nakakunot-noong tanong agad ng binata pagkakita sa kanya. “Bakit? May nangyari ba kay Ninong?”

"No, he’s fine,” mabilis niyang sagot. “In fact, natuloy na ang paglipat niya sa private room kaninang umaga, pag-alis mo.”

Tumigil siya. Hindi niya kasi pwedeng sabihin ang kanyang pakay habang may ibang taong nakikinig, gaano man ka-trusted si Sol.

Nahalata iyon ni Mikael.

"Come in, come in,” sabi ng binata.

Bumaling ito sa sekretarya.

"No interruptions, please, Sol.”

"Yes, Sir,” sagot naman nito.

Kinakabahang pumasok na si Bea sa opisina. Isinara ni Mikael ang pinto sa likuran niya.

Tuluy-tuloy namang naupo na si Bea sa visitor’s chair sa harap ng mesa ng binata kahit hindi pa siya inaanyayahan nitong maupo. Nagsisimula na kasing mangatog ang kanyang mga tuhod.

"Ano kayang napakaimportanteng bagay ang magpapapunta kay Miss Bea Sacramento sa opisina ko?” tanong agad ni Mikael pag-upo nito sa visitor’s chair na kaharap niya.

Hindi ito sa sariling executive chair naupo at hindi inaasahan ng dalaga na magiging ganoon sila kalapit sa isa’t isa. Akala niya’y may mamamagitan man lang sa kanila na desk. Ganoon pa man, kailangan niyang ituloy ang kanyang pakay.

"Alam mo ba kung bakit naaksidente si Papa?” panimula niya.

At kinuwento na niya sa binata ang buong sitwasyon.

Nakita niyang padilim nang padilim ang mukha nito.

"The bastards!” nanggagalaiting sabi nito nang matapos siya. “Bakit hindi pa sila napi-pick up hanggang ngayon?”

"Hindi raw madali iyon, sabi na mismo ng French embassy,” sagot ni Bea.

"Bakit binigyan ninyo sila ng access sa pondo?” sumbat ni Mikael.

"Pare-pareho kaming may access sa pondo,” paliwanag ni Bea. “Naging kampante kami ni Papa dahil mas malaki ang pera nila na inilagay roon. Malay ba naming pinakakagat lang pala kami at tatangayin nila hindi lang iyong pondo nila kundi pati ang inilagay namin at iyong mga ibinayad na ng buyers?”

"Nagkulang kayo sa safeguards,” sumbat uli ni Mikael.

"Oo na,” inis nang pakli ni Bea. “Alam na namin iyan ngayon. You don’t have to rub it in. Pero hindi naman pwedeng basta maglulupasay na lang kami sa pagsisisi. We tried to do something about it, liban sa paghahabol kina Morel. Kailangan kasi na hindi maputol ang trabaho sa site. May target date of completion na hinihintay ng buyers. We have to meet that. Ang problema, short na kami sa panggastos. Lumapit kami sa mga banko pero naunahan kami ng balita kaya tinanggihan na nila kami agad-agad. They think we’re a hopeless case.”

"I can take over the construction,” sagot agad ni Mikael.

"Hindi pwede,” sabi ni Bea. “May kontrata kami with the current contractor.”

"Ako na lang ang magpapahiram ng pondo,” pasya ni Mikael.

"Hindi papayag si Papa,” iling ni Bea. “Iyan mismo ang pinag-uusapan namin noong bago siya naaksidente. Ayaw nga niyang ipaalam muna sa iyo ang sitwasyon dahil malamang na mag-offer ka nang ganyan at hindi niya matatanggap. Kailangan mo rin daw ng cash flow para sa mga ongoing projects ng construction company mo at ng Residencias. Mahigpit ang bilin niya sa akin kaya hindi niya dapat malaman na nandito ako ngayon. Hangga’t nag-aalala si Papa, maaantala ang kanyang recovery. Iyon ang ikinatatakot ni Dr. Solis. Iyon din ang dahilan kung bakit desperado akong masolusyunan na ang problemang ito.”

"E, di huwag natin ipaalam na sa akin nanggaling ang loan,” sabi ni Mikael.

"Ano ang isasagot ko kapag itinanong niya kung saan ako kumuha ng pera?” tanong ni Bea. “Mahirap magsinungaling sa pinagmulan ng ganoon kalaking pondo.”

Napahampas si Mikael sa mesa.

"Ano pa ang pwedeng gawin?” frustrated na tanong nito.

"May naisip na ako,” kunwa’y kalmadong sagot ni Bea.

Ang totoo’y nanlalamig na ang kanyang buong katawan.

"But I need your help,” dagdag niya.

"Ayun naman pala, e,” sabi ni Mikael. “Spill it.”

"Marry me,” sagot ni Bea.

Napamulagat sa kanya si Mikael.

Kinailangang ituluy-tuloy ng dalaga ang pagpapaliwanag bago pa siya madaig ng takot.

"Kung talagang gusto mong tumulong, marry me. Kasi, with your name, siguradong pauutangin na ako ng mga banko. Hindi mo kailangang maglabas ng sarili mong pera. Pangalan mo lang. Pero kailangang mapapaniwala natin si Papa na totoong may relasyon tayo na itinago lang natin dati sa kanya.

"Don’t worry, it’s not a life sentence. Mga ilang taon lang ang hihiramin ko sa iyo. Makabangon lang ang kumpanya at maka-recover si Papa completely. Kapag okay na, unti-untiin lang natin si Papa at pwede na tayong maghiwalay. Ano man ang kailanganin para makakuha ng annulment, aakuin ko. Sabihin nating psychologically incapacitated ako. Unfit to be a wife. Kahit ano.”

Nakatingin pa rin sa kanya si Mikael na parang hindi makapaniwala sa kanyang proposal.

Gusto nang maiyak ni Bea. Hindi yata talaga nito ma-imagine man lang na pakasalan siya.

Pero kailangan!

"I’ll do anything you want,” pagpapatuloy niya. “I’ll be more than your wife. Kung gusto mo, I’ll be your slave.”

Nagsalubong ang mga kilay ng binata.

"Alam mo ba ang sinasabi mo?” tanong nito.

"I’ll make a pact with the devil if need be,” sagot ni Bea, “masagip lang si Papa.”

Tumawa nang mapakla si Mikael.

"So you think I’m the devil,” sabi nito. “At sa palagay mo, you need to sell your soul para lang makuha ang tulong ko. How far do you think you’ll go, Bea? You’re willing to be my slave, sabi mo. Do you even know what a love slave is? Baka hindi mo kayang pangatawanan ang mga pinagsasabi mo.”

Siya naman ang natahimik. Ayaw niyang itanong sa sarili kung naiintindihan nga ba niya ang kanyang pinapasok. Desperada na siya.

"Alam mong gagawin ko rin ang lahat para kay Ninong,” pagpapatuloy ni Mikael. “I can see your point. Pauutangin nga ng mga banko ang BGS Realty kapag ikinasal tayo. Maganda ang credit standing ko at ng buong pamilya. Doon sila kakapit.

"Pauunlakan kita, bakit hindi? Hindi ko rin tatanggihan ang iyong offer. Ayoko namang mapahiya ka, lalo pa’t very precious and attractive ang iyong ipiniprisinta. It would be interesting to have a love slave.”

Namula si Bea. Hindi naman ganoon ang eksaktong gusto niyang ipakahulugan kanina. Bakit naging ganoon ang interpretasyon ni Mikael?

Pero huli na para siya umatras.

Write Comment


Security code
Refresh