Angela: Chapter 4

195x280-images-stories-buhay_pinoy-Paraiso_Angela

"Yes?” tanong ni Danilo. “Kailangan mo ako?”

Pagkakuha ni Angela sa quotation na
iniwan ni Danilo sa kanyang opisina, agad niya itong pinagawaan ng kaukulang papeles at kontrata sa kanyang administrative staff. Minadali naman iyon ng staff.

Bitbit ang papeles, pinuntahan ni Angela si Danilo. Nalaman niya kay Ka Domeng na nasa bahay ito.

Kung dati ay hindi na niya pinag-iisipan ang isusuot kapag wala rin lang naka-schedule na affair sa resort, ngayon ay parang business decision ang pagpili niya sa kanyang outfit. Hindi naman obvious na may balak siyang mang-akit. Sa unang tingin nga ay napaka-casual ng kanyang get-up. Puting tank top na may spaghetti straps at cargo shorts na khaki na tiniklop paitaas para lalong umikli. Tinernuhan niya iyon ng puting sneakers at ankle socks.

Hindi na siya kailangang mag-makeup dahil natural nang makinis ang kanyang kutis at mamula-mula ang kanyang mga pisngi at labi. Itinaas pa niya ang kanyang mahabang buhok sa isang high ponytail na may mga hiblang nakabagsak sa paligid ng kanyang mukha. Lalong na-expose ang kanyang makinis na balat sa leeg at balikat. Cool na cool ang dating ng dalaga.

Buong-buo ang kanyang kumpiyansa pag-ibis niya ng sasakyan. Gayundin pagkatok niya sa pinto ng bahay. Pero biglang nanlambot ang kanyang mga tuhod nang bumukas ang pinto at bumungad si Dan.

"Bakit ba wala na naman itong pang-itaas? Ganito ba talaga ang lalaking ito?

At parang nakakaloko ang ngiting isinalubong nito sa kanya. Parang hindi man lang nagulat sa kanyang pagdating.

"Yes?” tanong ni Danilo. “Kailangan mo ako?”

Napalunok si Angela. Itinaas niya ang hawak na mga papeles na parang pananggalang.

"Dala ko na ang kontrata,” sabi niya na pilit na ngumingiti nang buong tamis. “I need you...to sign these papers, please.”

"Come in,” sabi ni Dan.

Nang umatras ito, nakita niyang naka-shorts lang din ang binata — hanggang tuhod nga ang haba pero nanganganib namang bumagsak ang napakababang waistband at malantad ang hindi dapat malantad. Nakakanerbiyos dahil parang babagsak iyon any minute now.

Ang mga binti nitong mabalbon ay pang-male model ang hubog. Tama lang ang pamimintog ng muscles. From head to toe, gorgeous si Engineer Danilo Delmundo.

Nanatiling nakatayo si Angela sa may labas ng pinto, parang natutulala.

Bahagyang namilog pa ang kanyang mga mata nang muli siyang lapitan ni Danilo. Napasinghap siya nang lumapat ang isang kamay nito sa likurang bahagi ng kanyang beywang. Akala niya’y kung ano na ang gagawin ng binata. Pero iginiya lang siya nito papasok ng bahay, at isinara ang pinto sa kanyang likuran.

Napahiya si Angela sa sarili. Muli niyang tinipon ang kanyang lakas ng loob bago nagsalita habang inilalapag sa pang-apatang dining table ang mga papeles.

"Walang problema sa quotation mo,” sabi niyang nakatalikod pa rin sa binata. “I accept your price and the terms of payment you set. You just have to sign these and we’re in business.”

Nagulat siyang muli nang maramdamang nasa likuran niya si Danilo, halos nakadikit na sa kanya. Palibhasa matangkad, nagagawa nitong basahin ang papeles habang nakatunghay sa kanyang balikat.

Gustong umurong ni Angela palayo pero naisip niyang baka magmukha naman siyang natatakot kay Danilo.

At saka hindi nga ba’t kailangan niya itong akitin? Kung ganoon, hindi niya dapat sayangin ang mga ganitong pagkakataon.

Sa halip na umiwas, inayos pa niya ang mga papeles para mas madaling mabasa ng binata. Pinagtabi niya ang page one at page two para tuluy-tuloy ang pagbabasa nito.

"I hope you find it to your satisfaction,” sabi pa niya.

Dahil sa kaba, medyo breathless ang naging pananalita ng dalaga.

"Very much so,” sagot ni Dan.

Nang magsalita ito’y naramdaman ni Angela ang init ng hininga ng binata sa kanyang leeg, sa may punong tainga.

Hindi niya napigil ang sarili na mapalingon dito. At kamuntik nang magdikit ang kanilang mga mukha.

Hindi man lang umatras si Danilo. Ngumiti pa ito at nagtanong.

"Do you have a pen?”

Sa mukha naman niya naramdaman ang mainit at mabango nitong hininga. Parang wala sa sarili na itinaas ni Angela ang sign pen na kanina pa niya hawak-hawak.

Kinuha iyon ni Danilo at hindi nagbabago ng pwesto na dumukwang ito para pirmahan ang kontrata. Tuluyan nang nagdikit ang kanilang mga katawan at naitulak pa si Angela pasandal sa mesa. Dahil nakapaikot sa kanyang beywang ang braso ni Danilo para makapagsulat sa mesa, para na rin siya nitong yakap-yakap.

Wala siyang kawala. Masyadong obvious kung ngayon pa siya aalis. Mas mabuting magkunwari na lang na walang anumang epekto sa kanya ang nagaganap.

Kung naging ibang tao si Danilo, hinding-hindi niya mapapayagang maganap ito. Pero dahil siguro kilala na niya ito mula pagkabata, somehow, parang may history na rin sila. Hindi na iba sa kanya ang binata.

Naalala ni Angela iyong mga panahon na nagkukwento sa kanya si Yaya Coring ng tungkol sa pinakamamahal nitong anak. Nito namang nakaraang mga taon, si Ka Domeng ang madalas magkwento nang tungkol kay Danilo. Dahil sa mga magulang nito na naging malapit sa kanyang puso, parang kilala na niya si Dan.

"O ayan,” sabi ni Danilo matapos pirmahan ang dalawang kopya ng kontrata. “Does that make you happy?”

May kakaibang timbre ang boses nito. At hindi pa rin ito lumalayo. Nakatukod pa sa mesa ang kamay na may hawak na sign pen.

Ginawa ni Angela ang lahat para hindi mangatal ang kanyang boses sa pagsagot.

"Pareho tayong masaya,” sabi niya. “It’s a win-win situation.”

Saka lang siya pinakawalan ni Danilo. Lumayo ito na parang walang anumang kakaibang naganap.

Nanlalambot pa rin si Angela kaya nanatili muna siyang nakasandal sa mesa.

Ipapa-notarize ko agad ang mga ito at pabibigyan kita ng kopya,” sabi niya habang sinasamsam ang mga papeles.

Nasa may refrigerator ang binata, naglalabas ng pitsel na may lamang malamig na juice.

"Masyadong mainit ang panahon,” sabi nito. “Mag-cool down muna tayo.”

Nagsalin ito ng inumin sa baso at iniabot iyon sa kanya.

"Fresh dalandan juice,” sabi pa nito. “Made by my own hands, just the way I like it — sweet, but not too sweet. May kagat pa rin ng asim.”

Tinanggap ni Angela ang baso.

"Thank you,” sagot niya. “Init na init na nga ako, e.”

Bago uminom, sadyang idinikit muna niya ang malamig na baso sa kanyang leeg, sabay pikit na parang sarap na sarap.

"It feels so good,” sabi pa niya.

Bigla siyang dumilat at huling-huli niyang halos mapanganga si Danilo sa pagpanood sa kanya.

Lumakas ang loob ni Angela. Kaya pa rin pala niyang tarantahin ang binata.

"Tikman ko nga kung talagang masarap,” dagdag pa niya habang nakangiti nang pilyang-pilya.

Uminom siya ng juice, hindi umaalis ang mga mata kay Danilo. Hindi rin naman umaalis ang mga mata nito sa kanya.

"Hmm, gusto ko ang timpla mo,” sabi niya pagkatapos.

"Then I guess magkakasundo tayo sa maraming bagay,” sagot ng binata.

"Sana nga,” sabi ni Angela. “Gusto kong mag-enjoy ka rito. This is supposed to be the Garden of Paradise, di ba? Jardin Paraiso. I officially welcome you to enjoy all of its pleasures.”

"Lahat?” tanong ni Danilo. “Hmm, some men would take that as a challenge.”

Mapanukso ang ngiti nito.

"Do you?” tanong ni Angela.

"No,” iling ni Dan. “Unless you meant it that way.”

"Of course not,” sagot ng dalaga. “Bakit naman kita hahamunin for anything?”

"Bakit nga naman,” pagkikibit-balikat ni Danilo.

Pero nakakaloko ang ngiti nito.

Muling sumimsim si Angela ng inumin.

"Masarap ang juice mo,” sabi niya pagkatapos.

Tumawa na nang tuluyan si Danilo. Nagtaas ng dalawang kamay na parang sumusuko. Na parang wala na itong maisagot.

Naging matagumpay ang ngiti ni Angela. Ibinalik niya sa binata ang basong wala nang laman.

"More?” tanong nito.

"I’ve had my fill for now,” sagot niya. “Pero babalik-balikan ko ang sarap niyan. Kung okay lang sa iyo?”

"Siyempre,” sagot ni Danilo. “Any time. Lalo pa ngayon. Kontratado mo na ako. You have me at your service 24/7. It will be my pleasure to serve you.”

"I’m sure you’ll do a great job every time,” sabi ni Angela.

Yumukod si Danilo na parang prinsipe.

"I do give my best,” sagot nito. “I always aim to please.”

Naglakad na ang dalaga patungo sa may pinto.

"Bahala ka nang gumawa ng work schedule mo,” sabi niya. “Tutal, nakita mo na ang lahat ng facilities. Based on your inspection, ikaw ang mas nakakaalam kung alin ang nangangailangan ng immediate action. I leave it all up to your expertise.”

"Hindi ako mapapahiya sa expectations mo,” pangako ni Danilo.

Hinatid siya nito palabas ng bahay.

Nilayo lang muna ni Angela ang sasakyan sa cottage bago niya iyon hininto sa isang tabi. Kailangan niyang ilabas ang kanyang tensyon. Tumawa siya nang tumawa.

Pakiramdam niya, dumaan siya sa matinding pagsubok. Grabe. Akala niya hindi siya makakalusot. Pero ang pinakamasarap sa lahat, pakiramdam ni Angela, nanalo siya. Nakita niya ang matinding epekto ng kanyang pang-aakit kay Danilo. Sa kabila ng sobra-sobra nitong kumpiyansa sa sarili, natuliro rin ang binata sa kanyang mga kapilyahan. Sulit na sulit ang kanyang pakikipagsapalaran.

Matindi nga lang din ang bawi sa kanya. Mas tumindi ang pagkaakit niya kay Danilo Delmundo. Hindi bale. Ang mahalaga, hindi siya bumigay. Napanindigan niya ang pagtatapang-tapangan. At mas alam na niya ngayon kung gaano katindi ang kanyang kalaban. May nasilip din siyang kahinaan dito. Ang kailangan lang pala ay tapatan niya ito ng sarili niyang pang-akit.

Pag-alis ng sasakyan ni Angela, dirediretso si Danilo sa banyo. Ni hindi na siya naghubad ng shorts. Basta’t tumapat na lamang siya sa shower at binuksan iyon nang full blast. Hinayaan niyang parusahan ng malamig na tubig ang nag-iinit niyang katawan.

Tawa rin siya nang tawa. Parang baliw. Sa ganoong paraan niya inilabas ang lahat ng naipon niyang tensyon.

Hindi inaasahan ni Danilo ang biglaang pagdating ni Angela. Lalong hindi niya inaasahang mas maganda pa ito ngayong umaga kaysa sa naaalala niya kahapon. Fresh na fresh ito. Kahit sa malayo ay napakabango.

At ang sexy pala talaga ng dalaga. Mas kita ang hubog ng katawan nito sa suot na tank top na hapit sa dibdib at beywang. Ang shorts naman nitong mas malambot kaysa maong ay mas nagpakita sa mabilog nitong balakang at pang-upo. At ang legs ng dalaga — perpekto.

Mabuti na lang, kagabi pa niya napag-pasyahan na ang pinakamabisang pananggalang sa kanyang matinding atraksyon sa dalaga ay ang akitin din ito. Kaya naman kahit nabigla, nag-automatic mode ang kanyang kapilyuhan. Kunsabagay, hindi mahirap gawin. Masarap din talagang tuksuhin ang ganoong kagandahan, lalo na’t sa kabila ng ipinapakitang sopistikasyon ay halatang-halata niya na inosente pa rin at natataranta sa mga kapilyuhan niya.

Alam na alam ni Danilo na nagtagumpay siyang akitin si Angela. Na nagkabuhul-buhol ang hininga nito at siguradong nagkagulo rin ang pintig ng pulso nito nang kornerin niya sa may mesa.

Ang hindi niya inaasahan ay ang epekto sa kanya ng reaksyon ni Angela. Habang nakikita niyang nagiging helpless ang dalaga sa kanyang mga kalokohan ay mas lalo naman siyang naa-attract dito. Sa kabilang banda, noong naka-recover si Angela at nagsimulang gumanti — siya naman ang tinurete — humanga rin siya rito. Habang rumaragasa ang kanyang dugo sa mga pananadya nitong akitin siya ay parang gusto na niya itong pangkuin at itakas sa kung saan.

Tumatawa si Danilo pero mas lalong kinakabahan. Hindi pala ito kasingdali ng kanyang inaasahan.

Write Comment


Security code
Refresh